Περιγραφή

Ειδικές κατασκευές
Ηλιακοί θερμοσίφωνες
250lit 300 lit
Μέγιστη απόδοση όλους τους μήνες
Εγγύηση στη ποιότητα