Περιγραφή

Ηλιακός 160 λιτρα με 2,5 τετραγωνικά επιλεκτικής συλλεκτικής επιφάνειας