Περιγραφή

Ηλιακός 130 λιτρα με 2 τετραγωνικά επιλεκτική συλλεκτική επιφάνεια