Περιγραφή

Ηλιακός θερμοσίφωνας 160 λίτρων Full plate επιλεκτικός!!
Μέγιστη απόδοση χειμώνα κολοκαιρι