Περιγραφή

ΜονωμέναΑμόνωτα ΚάθεταΟριζόντια
Όλες οι χωρητικότητες
Η εταιρεία μας άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή των δοχέιων αδράνειας από το 1980, όταν άρχισε να μπαίνει το σύστημα κλιματισμού στα νοσοκομεία, στα εμπορικά κέντρα κτλ.
Κατασκευάζονται από 100 LIT. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20.000 LIT.
Σε διά- φορες διαστάσεις ανάλογα με τον χώρο που θα τοποθετηθούν.
Τα υλικά για την κατα- σκευή των δοχείων αδράνειας είναι το χαλυβδοέλασμα, ανάλογα βέβαια το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το πάχος του.
Εάν είναι μικρής χωρητικότητος μέχρι και 1000 lit. από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
Από εκεί και επάνω γίνεται  γαλβάνισμα εν θερμώ.